niedziela, 22 stycznia 2017

NNW na ferie zimowe - ubezpieczenie dziecka przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków

16 stycznia br., coroczne ferie zimowe, rozpoczęły dzieci w pięciu województwach: pomorskim, lubelskim, łódzkim, śląskim i podkarpackim.W trakcie pobytu na zimowisku, w ramach NFZ, dziecko może liczyć w Polsce na bezpłatną opiekę medyczną, jednak gdy dojdzie do wypadku, to odszkodowanie otrzyma tylko wówczas, gdy będzie mieć wykupioną przez rodzica, polisę NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków).
Większość dzieci ubezpieczona jest w ramach grupowej polisy szkolnej NNW, ale może okazać się ona niewystarczająca. Ubezpieczenie to nie jest obowiązkowe, zdarza się natomiast, że grupowe ubezpieczenie szkolne jest jedynym zabezpieczeniem, jakie dziecko posiada przed wyjazdem w góry na zimowisko.
Najczęstsze kontuzje, jakich dzieci doznają na stokach górskich, to urazy stawu kolanowego (zerwanie wiązadeł, skręcenie stawu) i kończyn górnych (złamanie kości promieniowej, urazy obojczyka czy stawu ramiennego).
Inne, to kontuzje dotyczące kończyn dolnych związane ze skręceniem stawu skokowego i złamaniem np. podudzia. Pozostałe wypadki dotyczą wstrząśnienia mózgu lub urazów palców.
Wracając do polis NNW w ramach grupowego ubezpieczenia: koszt takiej polisy jest niewielki, a sumy ubezpieczenia kształtują się na poziomie ok. 12 tysięcy złotych. Niekiedy są one dużo niższe i wynoszą tylko ok. 5-8 tysięcy złotych. 
Świadczenie w wysokości 100% wypłacane jest w przypadku śmierci dziecka lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niestety, w przypadku grupowej polisy NNW, odszkodowanie może być niskie, dlatego wykupując dodatkową, indywidualną polisę NNW, będziemy spokojniejsi wiedząc, że rekompensata będzie na dużo wyższym poziomie. 
Ponadto, czy nie jest istotny nasz spokój psychiczny? O nasze dziecko martwić będziemy się zawsze, jednak będziemy wiedzieć, że zapewniliśmy mu dobre zabezpieczenie w postaci INDYWIDUALNEJ POLISY NNW.
O sumie ubezpieczenia, czyli maksymalnej wartości w przypadku odszkodowania, które zostanie wypłacone w wyniku nieszczęśliwego wypadku, tj. uszczerbek na zdrowiu lub śmierć dziecka, decydują rodzice. Ważną rzeczą w tym przypadku jest poinformowanie Towarzystwa Ubezpieczeniowego o rodzajach aktywności wykonywanych przez córkę lub syna na obozie zimowym. Dotyczyć one mogą jazdy na nartach czy takich sportów, które są uznawane za ekstremalne. 
Podstawowy zakres ochrony w ramach NNW, można rozszerzyć o dodatkowe elementy, takie jak np.: 
➠ dzienne świadczenie szpitalne, 
➠ zwrot kosztów rehabilitacji lub leczenia, 
➠ zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do nauki,
➠ a także te związane z utratą bagażu, np. w wyniku kradzieży. 
To tylko niektóre przykłady.
Indywidualną polisę NNW można wykupić nie tylko wtedy, gdy dziecko jedzie na zimowy obóz narciarski. Można się starać o nią również wówczas, gdy dziecko spędza ferie na obozie siatkarskim lub innym, sportowym.
A co w przypadku odpowiedzialności cywilnej? OC w życiu prywatnym, poza wyżej wymienionymi elementami, jest również dodatkiem do ubezpieczenia NNW i to dosyć istotnym. Zapewnia ono wsparcie ubezpieczyciela w przypadku roszczeń finansowych wynikających ze spowodowania wypadku przez nasze dziecko, w którym ktoś złamie np. rękę lub uszkodzi sprzęt narciarski
Dzięki wykupieniu OC w życiu prywatnym, ubezpieczyciel rozpatrzy roszczenie o wypłatę w przypadku, gdy osoba poszkodowana będzie domagać się rekompensaty.
Ważną informacją jest, że wysokość odszkodowania za zdarzenie wyżej opisane może być bardzo duża, ponieważ dotyczy nie tylko szkód osobowych (uszczerbek na zdrowiu, koszty leczenia czy rehabilitacji osoby poszkodowanej), ale również majątkowych (np. sprzęt narciarski, który jest własnością poszkodowanego i który został zniszczony w wyniku wypadku spowodowanego przez nasze dziecko).
Takie ubezpieczenie mogę przygotować dla Państwa dziecka.

Na podstawie: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz